Josep Callís Figueres

Nascut a Banyoles l’any 1976, ha estudiat Arquitectura Superior a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB, 2001. Després d’assolir el certificat de Docència del programa de doctorat “estructures a l’edificació” de l’ETSAB el 2003 i de realitzar el Postgrau en Rehabilitació d’edificis d’habitatges del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, recentment ha finalitzat el Màster en Mecànica de Materials i Estructures de la Universitat de Girona.

Ha fet el seu aprenentatge de la professió col•laborant en el despatx d’estructures Obiol, Moya i Associats S.L. BOMA des de l’any 1998 al 2004, assolint la tasca de membre de la direcció facultativa del Centre de Convencions de Barcelona FÓRUM2004 entre el 2002 i el 2003. L’any 2004 inicia el seu propi despatx professional, i l’any 2011 conjuntament amb David Marès i Elisabet Palma constitueixen l’estudi d’arquitectura 2SiS arquitectes.

En la vessant urbanística porta realitzats els cursos: D4 Module – Globalisation, Urbanization and Developing Studies de la universitat de TUDelft (Holanda) i els cursos impartits pel Col•legi d’Arquitectes de Catalunya: 1. Introducció al planejament urbanístic, 2. El planejament urbanístic general I. plans d’ordenació urbanística municipal – POUM (bàsic), 3. El planejament urbanístic general I. polígons, 4. El planejament urbanístic derivat I. plans parcials urbanístics residencials i 6. el planejament derivat II: PPUae: plans parcials d’activitats econòmiques, 7. Projectes d’urbanització – tècniques, desenvolupament i execució i 8. Plans Locals d’habitatge.

Compagina l’activitat arquitectònica amb la docència com Professor associat a la Universitat de Girona en el departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica des de l’any 2005, i com a cap de servei de formació a l’Escola Sert de la Demarcació de Girona del Coac. I no deixa de banda les activitats culturals de creació fotogràfica i poètica.