Reforma del Mas Valentí

Reforma del Mas Valentí. Vall-Llòbrega 2014

La reforma del Mas Valentí ha prioritzat la recuperació dels espais comuns propis de la masia tradicional: l’entrada,  la sala i la seva comunicació vertical; així com la incorporació de la llum natural en les parts més interiors. El programa és el propi d’un allotjament rural i es desenvolupa en dues plantes on s’han definit uns espais comuns i cinc habitacions amb bany. En la transformació del mas s’ha perseguit un equilibri  entre la preservació del llenguatge constructiu existent en aquesta tipologia arquitectònica: amb murs de càrrega, llums curtes i obertures reduïdes; i la implementació de nous usos: necessitats tecnològiques i un confort ambiental i tectònic.