El límit de la funció f(x)

El límit de la funció f(x). Girona 2013

És possible realitzar una exposició amb un material base de tipologia i disseny molt divers amb un pressupost que s’aproximi a la nul·litat del 0 – és a dir – sense quasi cost material?

Matemàticament sí:  existeixen  moltes funcions de X que el seu límit s’aproximi al 0.

Límit f(x) = 1 / 10X  quan tendeix a l’infinit és 0.

L’exposició dels Premis AJAC VIII realitzada a la Demarcació de Girona del Col·legi d’ Arquitectes de Catalunya a finals del 2013 s’emmarca en aquesta premissa – massa real – de baix pressupost.

Amb A. Lopez, arquitecta.