Claudefaula escola de música

Claudefaula escola de música

Girona 2013

El projecte es configura a partir de la reflexió del programa funcional d’una escola de música, i es prioritza com a element estructurador del projecte l’espai d’accés a l’escola. Aquest espai és l’articulador de la resta d’espais. S’incorpora al projecte un mural de l’artista Albert Coma Bau per donar un caràcter propi i únic al lloc de rebuda de l’escola amb una cita de Matisse “El que busco abans que res és expressió”.