Habitatge 100% Sostenible a Alaska

Concurs internacional per a un habitatge 100% sostenible a les illes Aleutianes, Alaska.

3r Premi

El projecte es basa en la separació física de dos elements expressats formalment: la part de la casa on vivim i la part que necessitem per funcionar de manera autosuficient. Es tracta de la imatge tecnològica del dispositiu electrònic, un recipient ben dissenyat que necessita un dispositiu d’informació a la funció. Els dos elements es complementen entre si, però poden estar dissenyats i construïts de forma independent. Això dóna una capacitat d’adaptació del projecte a les diferents necessitats, al nivell de confort i al cost econòmic. Un cop acabat el cicle de vida de l’edifici, es pot retirar sense cap tipus d’alteració, assegurant la conservació del sòl i l’ecosistema local.