Las casas de cartón

Las casas de cartón. Santa Tecla. El Salvador. 2011 Concurs nacional El derecho a la ciudad: la gran manzana
Las casas de cartón va més enllà de ser una proposta de recuperació d’un barri, és el punt inicial d’un projecte de renovació social i urbana, una reflexió que a través de l’urbanisme permet millorar les condicions de vida. Una recuperació a nivell urbà; a través dels espais, generant activitat econòmica i social; i a nivell particular a través de l’habitatge, la creació d’un mòdul de vivenda mínima que possibilita l’autocontrucció, que permet crear espais urbans productius com els horts i un entramat ric espaialment de carrers i places, diferenciant l’espai públic del barri del de la ciutat: la plaça cívica.
Amb l’arquitecte Carlos Galicia.