Disseny interior habitatge a Banyoles

Disseny de l’interior d’un Habitatge a Banyoles 2005. Masia s.XIX
Reforma i adequació de la primera planta d’una masia a les afores de Banyoles. Un edifici amb un sistema constructiu en volta de canó d’uns 4.5 m de llum, construïda amb llosa de travertí d’uns 5 cm de gruix. Aquest era el sistema de cobrició que s’emprava per a les plantes baixes als dels edificis de la Banyoles dels segles XVIII i XIX. El projecte planteja l’enderroc dels envans intermitjos deixant només l’esquelet constructiu de murs i voltes, i realitzar els nous envans  amb una superfície vidrada en tot el seu perímetre per tal que no impedeixin que la llum es reflecteixi per tot l’interior, donant solució a un dels problemes més comuns d’aquest tipus d’edificis, la llum.