Disseny interior besterral Banyoles

Disseny de l’interior d’un besterral a Banyoles 2009
Als anys 50, els propietaris de la masia varen construïr amb molt d’encert en el disseny un volum annex, un besterral per a emmagatzemar-hi la palla i el gra de l’explotació agrària que regentaven.
A través d’aquesta intervenció es va dotar aquest espai d’un ús de gran sala per a esdeveniments familiars amb la incorporació d’una llar de foc de grans dimensions, un petit lavabo i una cuina. L’actuació ha respectat l’estètica original de l’edifici i les seves obertures. També s’ha respectat l’esquema de funcionament estructural, però adaptant-lo als temps actuals a través del diàleg de la fusta laminada i el metall.