Casa Coll Camins

Casa Coll Camins. Salt 2010
Certificació energètica C
Superfície 145m2

La reforma i ampliació d’aquest habitatge està concebuda des de la voluntat de transformació de l’entorn urbà. Es canvia l’accés original de l’habitatge i es fa a través de la façana mitgera que sempre havia estat una façana cega. Aquesta nova entrada a l’habitatge es remarca amb una petita cornisa de formigó i un pintat diferenciat de la resta de la façana que es prolonga en el mur de la tanca de la parcel·la, així el carrer peatonal adjacent es revaloritza.