Serveis i vestidors a Cabanes

Mòdul de serveis i projecte per a vestidors al camp de futbol de Cabanes. 2009
Superfície: 105m2 i 190m2
Sobre una plataforma lleugerament elevada es situa l’edifici, constituït per dos volums relacionats per un espai de separació, la zona d’estiu del bar i l’espai virtual o porta d’entrada al camp de futbol. En un volum hi ha les instal·lacions, serveis i bar. En l’altre, els usos vinculats a la pràctica de l’esport: vestidors i sala esportiva. L’edificació busca la unitat del conjunt amb un ritme repetit a les façanes i uns materials austers i contundents, formigó i fusta de cedre, per convertir l’edifici  en l’eix vertebrador de tota la zona poliesportiva. Els vestidors segueixen el lateral del camp de futbol respectant la filera d’arbres existent.