Museu Arqueològic Comarcal Banyoles

Avantprojecte i Fase 1 del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. 2009
Superfície: 2.350 m2
Adequació, rehabilitació i ampliació dels edificis de la Pia Almoina –l’antiga Casa de la Vila, Can Fornells, Can Paulí i Can Xueta –“Conjunt de la Pia Almoina”– que actualment contenen el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACBA) a partir del projecte museològic redactat l’any 2006 per Pere Castanyer.  El projecte planteja un discurs expositiu que a través del patrimoni històric i arqueològic mitjançant les noves fórmules expositives així com l’adequació dels serveis annexes. Consta de set fases. Actualment s’ha realitzat la primera fase, l’adequació de l’edifici de Can Paulí per a situar-hi els magatzems. 
Amb Jeroni Moner i Marc Riera