Centre de benestar infantil

Avantprojecte. Centre de benestar infantil per a nens amb discapacitat. El Salvador. 2011
Un volum circular d’una sola alçada amb pendent de la coberta cap a l’interior crea un pati amb referències a l’impluvium romà. La cota del porxo és la mateixa que la cota de la glorieta. El terreny del centre genera una pendent que porta les aigües de pluja sota la glorieta conduint-les a l’exterior del recinte amb conductes soterrats. La forma circular no s’ancla a cap referent exterior. Una de les premises de projecte era ser pensat com un prototip per a ser ubicat a qualsevol lloc on es realitzés. El cercle permet gran llibertat i a la vegada fàcil ampliació del centre mitjançant la repetició i macla per la zona del mur del pati en cas necessari.
Amb Jorge Regazzoli.