Casa Roig Munell

Casa Roig Munell. Sant Pere Pescador 2009
Superfície 120m2
El projecte d’aquest habitatge aïllat agrupa la zona de nit i la de serveis en dos mòduls compactes situats als laterals de la parcel.la, per a poder tenir intimitat en l’espai central, la zona de dia. Aquest espai queda obert a la banda del carrer i a la part posterior, relacionant-se directament amb el jardí. Té unes grans obertures que la fan desaparèixer com a element construït i esdevé un vuit en l’habitatge: un porxo a l’estiu on els límits entre l’interior i l’exterior queden difusos. La volumetria, els lluernaris i els retranquetjos del projecte generen diversitats d’espais interiors, un joc de llums i ombres canviant al llarg del dia, una protecció de l’excessiva radiació solar que hi hauria en l’espai central del projecte totalment vidriat.