Vestidors camp futbol Torres de Palau

Vestidors i serveis al camp de futbol municipal de Torres de Palau. Girona 2007
Superfície: 540m2
La proposta respon a la tensió entre el bosc abrupte interromput per la plana i extensa superfície del camp existent. L’edifici es situa en aquest límit, amb la intenció de contenir el bosc, adaptant-s’hi i fent-se poc visible, mentre que per la part frontal és contundent i expressa on acaba allò construït. El programa funcional es divideix en diferents volums amb la voluntat de no concebre un edifici compacte, sinó un conjunt de construccions tancades en si mateixes que articulen i generen espais de circulació exteriors i interiors. L’accés s’inicia amb un buit exterior d’arribada; el porxo que s’atravessa ens fa present el lloc i té un caràcter simbòlic de porta d’entrada.