Aixecament Casa Masó

Aixecament de la Casa Masó. 2006

Prèviament a l’execució del projecte de rehabilitació de la casa Masó, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ens encarrega l’aixecament i catalogació de tot l’edifici i la seva representació gràfica amb un alt grau de detall.
Amb W. Valdés.