Llar d’infants a Reus

Concurs escola bressol La Ginesta. Reus 2005
Projecte finalista
L’edifici s’extén en tot el solar i incorpora els espais exteriors. Aquesta voluntat es materialitza en una sèrie de murs que extrusionen l’edifici, el fan desaparèixer per acabar essent un conjunt de murs en una direcció, amb unes cobertes que van configurant espais exteriors i interiors amb diferents qualitats arquitectòniques. L’edifici és de poca alçada i s’expressa en les seves costelles, els murs, per fer desaparèixer la seva volumetria. En la secció, les cobertes a diferents nivells i el terra més baix a la sala polivalent generen un seguit d’espais des del carrer, on l’edifici s’obre a través d’un pati buscant complicitat amb l’entorn, fins a l’espai de pati adjacent a cada aula, incorporat al projecte.